БНР Портал

Радио Пловдив

ТАРИФА ЗА ЗВУКОЗАПИС


Тарифа за извършване на технически услуги от отдел звукозапис на Радио Пловдив

 

1. Ползване на Студио 1 на Радио Пловдив за музикални записи по многоканална или индивидуална технология:

ü      до 5 микрофона

24 лева/час

ü      до 10 микрофона

30 лева/час

ü      смесване и мастериране

24 лева/час

ü      цифров монтаж

18 лева/час

ü      ползване на студиото за репетиция

18 лева/час

Забележка: Заплаща се всеки започнат час. Крайният продукт се презаписва върху цифров носител на клиента.

2. Ползване на Студио 1 на Радио Пловдив за пресконференции и презентации:

ü      до 1 час без озвучаване

за всеки час след първия 24 лв./час

36 лв./час

ü      до 1 час с озвучаване и запис

за всеки час след първия 30 лв./час

48 лв./час

ü      организиране на концерти и други събития и популяризирането им с аудио клипове до 30 сек. - 15 броя.

цена от 120 лева

Забележка: Заплаща се всеки започнат час. Крайният продукт може да се презапише върху цифров носител на клиента.

3. Ползване на говорно студио (Студио3, 4)

ü      запис с микрофон

12 лв./час

ü      цифров монтаж

15 лв./час

Забележка: Заплаща се всеки започнат час. Крайният продукт се презаписва върху цифров носител на клиента.

4. Извършване на цифров презапис от фонда на Радио Пловдив по избор на клиента:

ü      начална такса

3 лв.

ü      за всяка минута презапис

0,24 лв.

Забележка: Крайният продукт се презаписва върху цифров носител на клиента. По горе посочения презапис не включва собствена продукция на Радио Пловдив

5. Извършване на презаписи от контролния мегнетофон на части от излъчени програми:

ü      до 5 минути

12 лв.

ü      до 10 минути

18 лв.

ü      до 20 минути

36 лв.

ü      над 20 минути

по договаряне

Забележка: Крайният продукт се презаписва върху цифров носител на клиента.

6. Заплащане на труда на екипите при извършване на услуги в извънработно време:

ü      музикални записи - звукорежисьор
                                   - звукоинженер

9 лв./час
9 лв./час

ü      говорни записи      - звукорежисьор
                                   - звукоинженер

7 лв./час
7 лв./час

ü      презапис и прослушване - звукотехник

5 лв./час

Забележка: Посочените стойности са минимални и могат да се договарят в зависимост от сложността на извършваната услуга!

 

Заключителни разпоредби:

Ø      Ползването на услугите на студийната база става със заявка подписана от клиента. При услуги с дълъг период на изпълнение (над 1 месец) се сключва договор.

Ø      Предварително заявяване и планиране на студийната база се извършва чрез предварително заплащане на капаро в размер на 20% от услугата, но не по-малко от 1 час студийно време.

Ø      Цените на настоящата тарифа са минимални. Всички услуги могат да се договарят с клиентите в зависимост от сложността на извършваната услуга, но не по-ниски от настоящата тарифа.

Ø      Цените, които не са включени в тарифата се таксуват по сходство или споразумение, но не по-ниски от насточщата тарифа.

Ø      Посочените цени по точки от т. 1 до т. 4, не включват възнаграждението на екипите за труда, положен в извънработно време. Екипа и възнаграждението му се договаря по т. 6 от настоящата тарифа.

Ø      Услугите по настоящата тарифа се заплащат при получаване на готовата продукция.

Ø      Цените в настоящата тарифа са с включен ДДС.

 

За контакти:

Главен инженер: моб. тел.: 0888 26 28 81 / 0884 30 14 51

 

Новини

 
 
 
 
Дейности

 
 
 
 
Реклама

 
Радио Пловдив

 
 
 
Радиопрограми

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Радио България

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


© 2010 Българско национално радио. Телефон за контакт: 032 - 60 58 58. Designed by BSH

Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
.