БНР Портал

Радио Пловдив

Проект „Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в България”
Билките - Биологичното разнобразие, стопанското значение и календара за ползване на лечебните растения 
5 December 2013 - 10:47:02

България е страна с голям потенциал по отношение на добива на билки въпреки малката си територия. Това се отнася както за разнообразието от билки, така и за добиваните количества. България се нарежда на 4 – то място в света по износ на билки след Китай, Индия и Мексико и е на първо място в Европа. Българската флора съдържа 4102 вида висши растения. От тях около 760-770 вида (19%) са лечебни растения.

Около 200-250 вида се използват ефективно в стопанско отношение, а останалите не са обект на активно ползване в момента, но за тяхното действие има научни данни и практически доказателства, обяснява консултанта към проекта Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България” – биологът –ботаник Димитрина Ботева

Годишният износ в момента е около 12 хил. тона (сухи или замразени билки). Това обхваща всички видове морфологични части от растенията като цвят, стрък, листа, плод, кора, корен. Десетте най – продавани билки са: липа – цвят; кориандър – плод; шипка – плод; мента – лист; маточина – лист; коприва – лист и коренища; лайка – цвят; глог – лист и цвят; къпина - плод, коментира изпълнителният директор на Агенцията за регионално развитие във Велинград и консултант към проекта Живко Милушев.

В Пловдивска област реализираните билки по данни на регионалната инспекция по околна среда и водите РИОСВ получени от билкозаготвителните пунктове през 2011г. са 990 т, а през 2012г. - 1 222 т. Първенството на добивани и реализирани билки се държи от шипки – плод. За 2011г. са реализирани 342т., а за 2012г. – 498т. след тях се нареждат маточина, мента, липа, коприва, кориандър.

Положителен е факта, че три от тези билки са култивирани – маточина, мента и кориандър. Култивирането позволява да се увеличава качеството и количествата добивана суровина без да се нарушават естествени находища и да се застрашава популацията на съответното лечебно растение.

Статистиката показва увеличаване на обемите на добивани и реализирани билки през последните две години. Това се дължи на нарастващата популярност на билковите продукти. Това дава оптимизъм за развитие на сектора на добив и търговия с билки. Съответно налага да се спазват правилата за опазване и устойчиво ползване на находищата на диворастящи билки и за спазване технологиите за култивиране на билки за да се постигне устойчивост на ресурсите и качество на произвежданата продукция. Какво трябва да знаят всички ангажирани с процеса и какви са важните срокове, които трябва да се спазят припомня Димитрина Ботева.

Не на последно място е важно да се разбе , че от гледна точка за получаване на по – добри доходи от дейността трябва да се търсят начини за постигане на по – висока добавена стойност чрез допълнителна преработка на билките и предлагането на крайни продукти, а не на суровина.

 
Още в LIFE+
  Възможностите на българските фармацевти за консултации в аптеките за лечебните свойства на билките в лекарствените рецепти и продукти, както и развитие на фармакогнозията- фармацевтичната наука в раздела с билки.
  Билките в Национален парк "Централен Балкан"- богатство от природата, поминък и ангажимент за опазването им
  Билките – интервю за актуално поручване на Life+, както и за целите на кампанията, свързана с уникалния ресурс на лечебните растения и неговата добавена стойност
  Билките – репортаж за годишния цикъл на развитие на лечебните растения и календар на ползването им
  Билките - Биологичното разнобразие, стопанското значение и календара за ползване на лечебните растения
  Билките – репортаж за целите на проекта

Новини

 
 
 
 
Дейности

 
 
 
 
Реклама

 
Радио Пловдив

 
 
 
Радиопрограми

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Радио България

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


© 2010 Българско национално радио. Телефон за контакт: 032 - 60 58 58. Designed by BSH

Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
.