БНР Портал

Радио Пловдив

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ                                                 В БЛИЗОСТ ДО ХОРАТА...
Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив 
30 September 2013 - 10:35:42

Областен информационен център – Пловдив организира две информационни кампании през тази седмица. Днес - 30 септември (понеделник), в Куртово Конаре, община Стамболийски Центърът ще проведе информационен ден. Той ще започне в 11 часа с информационен семинар под мотото „ДА продължим ЗАЕДНО“, който ще се проведе в лекционната зала на местното Народно читалище „Любен Каравелов“.

За участие в него са поканени представители на широката общественост, читалища, неправителствени организации, образователни институции, бизнеса, местната власт, национални и регионални медии. По време на събитието ще бъде предоставена информация за приоритетите в работата на екипа на ОИЦ – Пловдив до края на годината, ще бъде представена мрежата от 28-те информационни центъра в страната, както и общите национални кампании „Първите 7 години на България в Европейския съюз“, „Научени уроци“ и Конкурс на Министерски съвет за общо лого и слоган на оперативните програми за следващия програмен период.

Ще бъдат посочени акцентите в политиката на сближаване през следващия програмен период. Ще бъде представено Споразумението за партньорство и оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 година. След семинара експерти от ОИЦ – Пловдив ще проведат на място индивидуални срещи с представители на гражданите, местната власт, бизнеса и всички заинтересовани.

ОИЦ прави информационна кампания с бизнеса в Пловдив на тема „Новият програмен период: възможности за бизнеса“.

Областен информационен център – Пловдив, съвместно с Централен информационен и координационен офис към Министерски съвет, ще порведат на 1 октомври информационна среща с бизнаса на Пловдив и областта на тема „Новият програмен период: възможности за бизнеса“. Информационното събитие ще се проведе на 1 октомври 2013 година в залата на пресклуба на Пловдивски панаир (бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ 37), от 11 часа.
Целта на кампанията е да бъдат представени и дискутирани заложените до момента мерки за финансиране на проекти на фирмите в оперативните програми за новия програмен период.

За участие са поканени представители на най0големите фирми от Пловдив и областта. Информационната кампания се организира на територията на цялата страна от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. След срещата експерти от ОИЦ – Пловдив и ЦИКО ще проведат на място индивидуални срещи с представители на гражданите, местната власт, бизнеса и всички заинтересовани.
Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ОИЦ – Пловдив работи в рамките на проект на община Пловдив „Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив“.

 
Още в ОИЦ - ПЛОВДИВ
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Репортаж за подбора на проекти по ОП „Развитие на конкурентосбособността на българската икономика”
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Интервю с Добромир Добрев, ексепрт от МОН, за възможностите на програмата за студентски практики
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Репортаж от представявено на приоритетите на ОП "Иновации и конкурентоспособност"
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Вицепремиерът Зинаида Златанова представи възможностите за финансиране през новия програмен период 2014 - 2020
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Репортаж за приоритетите на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Репортаж за новостите в ОП "Транспорт", касаещи Пловдив и областта
  Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив
  Репортаж за кампанията „Научени уроци"и конкурса за общо лого и слоган на ОП за периода 2014-2020 г.
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив

Новини

 
 
 
 
Дейности

 
 
 
 
Реклама

 
Радио Пловдив

 
 
 
Радиопрограми

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Радио България

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


© 2010 Българско национално радио. Телефон за контакт: 032 - 60 58 58. Designed by BSH

Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
.