БНР Портал

Радио Пловдив

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ                                                 В БЛИЗОСТ ДО ХОРАТА...
Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив 
16 September 2013 - 11:34:00

Организирането и провеждането на нови информационни събития и национални инициативи ще бележат натоварената програма на Областен информационен център – Пловдив тази седмица. С информационните събития екипът на Областния информационен център продължава втория за 2013 година информационен цикъл „ДА продължим ЗАЕДНО“, който се провежда на територията на 18-те общини в Пловдивска област.

Два дни екип на Областния информационен център ще задава един-единствен въпрос: „Достигнаха ли до Вас европейските средства?“ Това става в рамките на националната инициатива „Първите 7 години на България в Европейския съюз“.
Днес – 16 септември (понеделник), за първия учебен ден, това ще се случи в жилищен район „Тракия“ в града. За целта ще бъде позициониран специален щанд от 9:00 до 13:00 часа пред СОУ „Димитър Матевски“.

На 17 септември, от 9:00 до 13:00 часа, отново в жилищен район „Тракия“, експертите на Областния информационен център ще продължат инициативата пред СОУ „Димитър Матевски“ като на място ще информират за реализирани вече проекти, финансирани със средства от оперативните програми. След обобщаване на анкетата ще бъде направен анализ доколко хората са информирани за ползите от европейско финансиране, както и кои са трите най-познати оперативни програми за гражданите.

На 19 септември (четвъртък) ОИЦ – Пловдив организира в Асеновград голяма кръгла маса, в рамките на националната кампания „Научени уроци“, която се провежда под егидата на заместник министър-председателя на България и министър на правосъдието – Зинаида Златанова, съвместно с мрежата от 28 областни информационни центъра в страната за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Кръглата маса ще започне в 11 часа в лекционната зала на градската библиотека „Паисий Хилендарски“ и в нея ще участват ползватели на успешни проекти, които ще споделят своя ценен опит от работата си по тях. На форума ще бъдат изнесени резултатите от мащабното проучване, което цели да се установи къде са критичните места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, както и ще се предложат начини за тяхното преодоляване. На регионалните кръглите маси ще бъде определен по един бенефициент, който ще бъде поканен за участие в кръгла маса с управляващите органи на оперативните програми, управителите на областните информационни центрове и Централният информационен и координационен офис към Министерски съвет. Тя ще се проведе през месец ноември.

Над 300 са бенефициентите от Пловдив и областта, които споделиха своите впечатления от процеса на изпълнение на проекти с европейско финансиране, само броени дни след старта на национална кампания под мотото „Научени уроци". Анкетирани са представители на администрацията, бизнеса и неправителствения сектор, които реализират проекти по оперативните програми.

Кампанията ще продължи до месец октомври 2013 год. На база на събраните и анализирани данни ще бъдат организирани кръгли маси по очертаните слаби места при изпълнението на проекти, за да се предложат работещи идеи за преодоляването им. Всички предложения ще бъдат обобщени и предоставени на управляващите органи на оперативните програми за включване в правилата за следващия програмен период 2014-2020 год.

На 20 септември (петък) експертите на ОИЦ – Пловдив ще бъдат в община Лъки, където ще проведат информационен семинар под мотото „ДА продължим ЗАЕДНО. Събитието започва в 11 часа и ще се проведе в лекционната зала на местното Народно читалище „Зора“. За участие са поканени представители на широката общественост, читалища, неправителствени организации, образователни институции, бизнеса, местната власт, национални и регионални медии. По време на събитието ще бъде предоставена информация за приоритетите в работата на екипа на ОИЦ – Пловдив до края на годината, ще бъде представена мрежата от 28-те информационни центъра в страната, както и общите й национални инициативи - „Първите 7 години на България в Европейския съюз“, „Научени уроци“ и Конкурс на Министерски съвет за общо лого и слоган на оперативните програми за следващия програмен период. Ще бъдат посочени акцентите в политиката на сближаване, както и ще бъде представено Споразумението за партньорство и оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 година. Популяризиране и обмен на добри практики и „научени уроци” от реализирани проекти, финансирани по оперативните програми, също ще бъдат част от програмата на информационното събитие. След семинара експерти от ОИЦ – Пловдив ще проведат на място индивидуални срещи с представители на гражданите, местната власт, бизнеса и всички заинтересовани.

Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОИЦ – Пловдив работи в рамките на проект на община Пловдив „Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив“.

 
Още в ОИЦ - ПЛОВДИВ
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Репортаж за подбора на проекти по ОП „Развитие на конкурентосбособността на българската икономика”
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Интервю с Добромир Добрев, ексепрт от МОН, за възможностите на програмата за студентски практики
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Репортаж от представявено на приоритетите на ОП "Иновации и конкурентоспособност"
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Вицепремиерът Зинаида Златанова представи възможностите за финансиране през новия програмен период 2014 - 2020
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Репортаж за приоритетите на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Репортаж за новостите в ОП "Транспорт", касаещи Пловдив и областта
  Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив
  Репортаж за кампанията „Научени уроци"и конкурса за общо лого и слоган на ОП за периода 2014-2020 г.
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив

Новини

 
 
 
 
Дейности

 
 
 
 
Реклама

 
Радио Пловдив

 
 
 
Радиопрограми

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Радио България

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


© 2010 Българско национално радио. Телефон за контакт: 032 - 60 58 58. Designed by BSH

Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
.