БНР Портал

Радио Пловдив

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ                                                 В БЛИЗОСТ ДО ХОРАТА...
Репортаж за кампанията „Научени уроци"и конкурса за общо лого и слоган на ОП за периода 2014-2020 г. 
9 September 2013 - 11:32:28

Областен информационен център –Пловдив представя днес две инициативи, които се провеждат по изпълнение на проекти с европейско финансиране. Ще ви запознаем със старта на кампанията «Научени уроци» , а след това и с конкурса за ново лого и послание на оперативните програми през периода 2014 -2020 година, който се провежда по инициатива на Министерския съвет. Още факти научаваме от Живка Танчева

Над 300 са бенефициентите от Пловдив и областта, които споделиха своите впечатления от процеса на изпълнение на проекти с европейско финансиране, само броени дни след старта на национална кампания под мотото „Научени уроци", съобщиха от Областен информационен център – Пловдив.

Мащабното проучване цели да установи къде са критичните места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и да се предложат начини за тяхното преодоляване.

Анкетирани са представители на администрацията, бизнеса и неправителствения сектор, които реализират проекти по оперативните програми.

Кампанията се провежда под егидата на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова, съвместно с мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Тя ще продължи до месец октомври 2013 г. На база на събраните и анализирани данни ще бъдат организирани кръгли маси по очертаните слаби места при изпълнението на проекти, за да се предложат работещи идеи за преодоляването им. Всички предложения ще бъдат обобщени и предоставени на управляващите органи на оперативните програми за включване в правилата за следващия програмен период 2014-2020 г.

Централният информационен и координационен офис в администрацията на Министерския съвет, който координира дейността на мрежата от 28 информационни центъра, ще публикува регулярно на Единния информационен портал www.eufunds.bg данни за развитието на инициативата.

Информация за инициативата и анкетна карта можете да получите в офиса на Областен информационен център – Пловдив, който се намира на пл.“Централен“№1 в сградата на бившия Партиен дом.

От Центъра съобщават още, че продължава конкурсът за общо лого и послание (слоган) на оперативните програми през периода 2014-2020 г., който е по инициатива на Министерския съвет. Конкурсът е отворен и не поставя никакви ограничения за възраст, националност и професионален ценз. Изискванията към кандидатите са минимални и всеки желаещ може да участва.

Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители на оперативните програми, Съюза на българските художници и др. Оценка на предложенията ще се прави и от широката общественост чрез Фейсбук, като постъпилите предложения ще бъдат публикувани на втори октомври в специално създадена галерия.
Наградени ще бъдат общо четири предложения:

1 място – 5000 лв. и тридневно пътуване за двама до Брюксел
2 място – 3000 лв.
3 място – 1000 лв.
Награда на широката общественост (чрез Фейсбук) – 500 лв.
Общата стойност на инициативата ще бъде между 15 и 20 хил. лв.

В Министерски съвет вече има постъпили предложения за конкурса за лого за новия програмен период 2014-2020 г.

Пълната конкурсна програма и документи за участие са публикувани в www.eufunds.bg .

Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОИЦ – Пловдив работи в рамките на проект на община Пловдив „Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив“.

 
Още в ОИЦ - ПЛОВДИВ
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Репортаж за подбора на проекти по ОП „Развитие на конкурентосбособността на българската икономика”
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Интервю с Добромир Добрев, ексепрт от МОН, за възможностите на програмата за студентски практики
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Репортаж от представявено на приоритетите на ОП "Иновации и конкурентоспособност"
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Вицепремиерът Зинаида Златанова представи възможностите за финансиране през новия програмен период 2014 - 2020
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Репортаж за приоритетите на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Репортаж за новостите в ОП "Транспорт", касаещи Пловдив и областта
  Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив
  Информация за седмичната активност на ОИЦ- Пловдив
  Репортаж за кампанията „Научени уроци"и конкурса за общо лого и слоган на ОП за периода 2014-2020 г.
  Информация за услугите, които предлага ОИЦ - Пловдив

Новини

 
 
 
 
Дейности

 
 
 
 
Реклама

 
Радио Пловдив

 
 
 
Радиопрограми

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Радио България

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


© 2010 Българско национално радио. Телефон за контакт: 032 - 60 58 58. Designed by BSH

Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
.